4.9

92 klanten waarderen ons gemiddeld met 4.9 uit 5 sterren!

Touren in Drenthe logo
4.9 5 92
menu
Sfeerfoto Touren E-Choppers Drenthe

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden versturen wij op aanvraag of zijn hier onder te lezen. Neem contact met ons op om deze digitaal te ontvangen.

 

Algemene voorwaarden Touren in Drenthe

EERSTE – DE HUURDER zal het contractvoertuig alleen en uitsluitend toewijzen aan de service van een individueel gebruik en / of rondleiding, waarbij het verboden is om het doel voor enig ander gebruik te variëren. Het onjuiste gebruik van een voertuig en het niet naleven van de regels van de weg zijn alleen de verantwoordelijkheid van de bestuurder die onderhevig is aan deze voorwaarden met de verhuurder. De verhuurder is vrijgesteld van elke onvoorzichtigheid die de bestuurder tijdens de duur van het contract zou kunnen veroorzaken.

TWEEDE – GEBRUIK: Het is verboden voor de huurder de voertuigen waarop deze algemene voorwaarden betrekkingen hebben geheel of gedeeltelijk over te dragen, uit te lenen of te subleasenten gunste van derden, waarbij de verhuurder het recht heeft om het contract te beëindigen mocht dit wel het geval zijn. De verhuurder is in geen geval verantwoordelijk voor een andere persoon dan de bestuurder die geautoriseerd is door het inhuren van deze service. De voertuigen worden compleet gereviseerd en in perfecte staat geleverd, zodat de huurder de verplichting heeft om het voertuig in dezelfde staat terug te brengen als dat deze werd afgeleverd. Eventueel ontstane schade wordt door de huurder betaald en wordt verrekend met de borgtocht van het contract. In geval van diefstal, verlies of enig ander item gedurende de looptijd van dit contract, is de huurder verplicht om de verhuurder 100% van de totale waarde van het voertuig binnen 48 uur te betalen.

DERDE - DUUR: Het contract kan aan het einde van de huurovereenkomst worden hernieuwd, indien beide partijen dit overeenkomen. Als er geen verlenging is, is de huurder verplicht om het voertuig in dezelfde staat te retourneren als deze werd afgeleverd.

VIERDE - PRIJS: De overeengekomen prijs voor de huur van het voertuig wordt in rekening gebracht bij levering van het voertuig.

VIJFDE – SNELHEID EN WEGEN: De maximale toegestane snelheid met de E-Choppers bedraagt 25 km/u, deze snelheid mag in geen geval overschreden worden. E-Choppers laat het gebruik van auto(snel)wegen niet toe omdat deze wettelijk verplicht zijn gebruik te maken van de fietspaden in Nederland. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik of niet-naleving van deze clausule.

ZESDE – DE HUURDER  ontvangt het voertuig in perfecte staat en gebruik inclusief kenteken en de WA-verzekering op het voertuig.

ZEVENDE – Het is de verhuurder verplicht om de buitenkant van het voertuig schoon te houden en dagelijks de batterij, remmen en het voertuig te checken.

ACHTSTE – Elke schade of breuk die optreedt tijdens de huurperiode van het gehuurde, zal worden gerepareerd of vervangen zijn op kosten van de huurder.

NEGENDE – Overtredingen van verkeer, ongevallen en botsingen gepleegd door de huurder in deze periode en die overeenkomen met het voertuig, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder welke tevens alle kosten en schade draagt.

TIENDE – DE HUURDER betaalt een borg middels contante betaling, als garantie voor de omgang met het voertuig, welke aan het einde van het contract zal worden geretourneerd na verificatie van het schadeloos terug brengen van het voertuig. De verhuurder is niet verplicht rente over dit bedrag te betalen.

ELFDE – DE VERHUURDER behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst te beëindigen wegens schending van één van de bovenstaande clausules door de huurder.

TWAALFDE – GEBRUIK De E-choppers zijn uitsluitend bestemd voor de verharde weg, fietspaden en ander soortgelijke verharde wegen.

DERTIENDE – HELMPLICHT Vanaf 01-01-2023 geld er voor de voertuigen met een blauw kenteken een helmplicht, deze worden door verhuurder aangeboden. Het niet of niet goed dragen van een helm (NTA 8776) valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.